HIPPO FARM DORMITORIES 

Year / Năm : 2020

Architect / Thiết kế : T3architects

Contractor / Thi công : Harmonie Construction

Photographer / Nhiếp ảnh : Herve GOUBAND

Location / Địa điểm : Biên Hòa – Đồng Nai