Ngoc Suong Seafood & Bar 

Year / Năm : 2019

Architect / Thiết kế : T3architects

Contractor / Thi công : Harmonie Construction

Photographer / Nhiếp ảnh : TOMQAST

Location / Địa điểm : Quận 1, TPHCM