DOJO

Year / Năm : 2020

Architect / Thiết kế : T3architects

Contractor / Thi công : Harmonie Construction

Photographer / Nhiếp ảnh : Hiroyuki Oki 

Location / Địa điểm : Thao Dien, HCMC